Úložiště médií

    Úložiště médií je místo, kde jsou uloženy všechny původní soubory 3D modelů, textur, zvuků a veškerého dalšího herního umění používaného v STK. To je nutné, protože tyto soubory jsou obvykle příliš velké nebo dokonce nekompatibilní s hrou, takže jsou před odesláním se hrou zmenšeny nebo převedeny.

    Úložiště médií slouží jinému účelu: pomocí něj můžete importovat velké množství textur a objektů do vytvořených tratí. Protože Blender je citlivý na strukturu souborů vašich souborů tratí, když propojujete textury a uzly knihovny z úložiště médií, doporučujeme umístit soubor projektu Blender vaší motokáry/tratě/uzlu knihovny do vlastní složky v příslušné kategorii ve vaší stažené kopii úložiště médií, jako by to byla oficiální součást hry.

    Doporučujeme zacílit na vývojovou verzi STK, takže nejlepší způsob, jak stáhnout úložiště médií, je pomocí klienta Subversion (SVN) (více informací na stránce Instalace nástrojů).

    V operačním systému unixového typu by příklad příkazu checkout byl: