Хранилище за медийни файлове

    Хранилището за медийни файлове е мястото, където се съхраняват всички оригинални файлове на 3-измерните модели, текстурите, звуците и всички други материали, които се ползват в СТК. Това е необходимо, тъй като тези файлове обикновено са твърде големи или дори несъвместими с играта – затова те се смаляват или преобразуват, преди да влязат във версията на играта, която бива издадена.

    Хранилището за медийни файлове има още едно предимство: когато го ползвате, можете да внесете огромно количество текстури и обекти в пистите, които правите. Blender изисква да се ползва определена структура на файловете на пистите, когато те се свързват с текстури и други ресурси от хранилището за медийни файлове. Затова препоръчваме да поставяте проектния си файл на Blender за количка, писта и т.н. в отделна папка под правилната категория в сваленото копие на хранилището за медийни файлове, все едно е официална част от играта.

    Препоръчваме при разработката си да ползвате работната версия на СТК, така че най-добрият начин да свалите хранилището за медийни файлове, е чрез ползването на клиент за Subversion (SVN). Повече информация може да намерите в страницата за инсталиране на инструментите.

    Ако използвате операционна система наподобяваща Unix, командата за сваляне може да изглежда горе-долу така: