Patakaran sa Donasyon

  Ang page na ito ay nagdodokumento ng aming patakaran tungkol sa mga donasyon at kung ano ang ginagawa namin sa perang natanggap. Maaaring magbago ang mga patakarang ito anumang oras depende sa mga kinakailangan at mga priyoridad ng proyekto. Gayunpaman, maaari kang makatiyak na ang koponan ay hindi gugugol ng pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang lahat ng mga desisyon sa paggastos ay ganap na tinalakay sa mga miyembro ng pangkat nang maaga upang maiwasan ang mga hindi pagkakasundo.

  Nilalaman

  Regular na paggasta

  Sa priyoridad ginagamit namin ang pera upang bayaran ang regular na gastos na likas sa proyekto.

  • Pag-host ng main website
  • Pag-host ng addon website
  • Ang hinaharap na imprastraktura ng network
  • Mga bayad sa domain name

  Hardware

  Depende sa mga pangangailangan ng aming mga developer at artist, gumagastos din kami ng pera upang makakuha ng partikular na hardware para sa pagbuo ng SuperTuxKart.

  • Mga laptop
  • Bagong GPU
  • Exotic na hardware (upang mapabuti ang compatibility)
  • Atbp

  Mga espesyal na gawain at pagpapabuti

  Depende sa sitwasyon, maaari rin nating gamitin ang pera para bayaran ang isang tao para gawin ang isang partikular na gawain, tulad ng pagpapatupad ng isang bagay o paggawa ng bagong mapa. Ginagawa ito sa isang case per case basis.

  Marketing at promosyon

  Sa ilang mga kaganapan (tulad ng mga gaming convention, open source conference) upang magbayad para sa mga materyales tulad ng pag-print ng mga poster, pagkain para sa mga developer na dumalo sa kaganapan, atbp.